Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Επαναπροσδιορισμός του Αναλυτικού προγράμματος στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της κοινωνικής συνοχής


Βαλιαντή Σταυρούλα, Κουτσελίνη Μαίρη
Πρακτικά Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 2006

Περίληψη
Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πραγματικότητες και αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις σε ένα σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο συγκείμενο. Ως κέντρο λήψης αποφάσεων αγωνίζεται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον των εθνικών κρατών αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο τοπίο. Την τελευταία δεκαετία αναγνωρίστηκε διεθνώς ο αυξημένος ρόλος του εκπαιδευτικού θεσμού, ιδιαίτερα ως μέσου για την υλοποίηση των γνωστικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων. Στα πλαίσια αυτά οεκπαιδευτικός θεσμός δια μέσου ενός μεταρρυθμισμένου αναλυτικού προγράμματος μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την εδραίωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διάστασης της εκπαίδευσης.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Περί αναγνωστικών δραστηριοτήτων στα παιδικά βιβλία

της Μαρίζα Ντεκάστρο


   Έχω στο γραφείο μου μία στοίβα λογοτεχνικών παιδικών βιβλίων (εκδ. Πατάκη, Ψυχογιός, Μεταίχμιο, Καλειδοσκόπιο, Κέδρος, Ελληνοεκδοτική, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη). Δεν θα μας απασχολήσουν το περιεχόμενο και η εικονογράφηση. Θα σχολιάσουμε αποκλειστικά τιςδραστηριότητες που συνοδεύουν τις ιστορίες που αφηγούνται, μία τάση που δεν είναι νέα.

*****

Λίγη Ιστορία

Τα πρώτα βιβλία για παιδιά που εμπλουτίστηκαν με δραστηριότητες εμβάθυνσης και επέκτασης του περιεχομένου, ήταν τα βιβλία εργασίας ή αλλιώς γνώσεων. Η μορφή και το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων (κείμενα, εικονογράφηση, συνοδευτικές δραστηριότητες) βασίζεται στην παιδαγωγική της διαθεματικότητας, η οποία λειτουργεί συνδυαστικά με άλλα αντικείμενα και δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να οδηγηθεί μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σε νέα αναγνωστικά πεδία και ενδεχομένως να επέμβει πάνω στο βιβλίο του, να γράψει, να σχεδιάσει, να λύσει προβλήματα και τελικά να το μετατρέψει σε ένα είδος προσωπικού σημειωματάριου.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...