Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

H μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους: H πάλη της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία

Σχεδιαγράμματα ιστορίας Β' Γυμνασίου

        ο αγώνας κατά των αιρέσεων

οι παρεκκλίσεις από την ορθή χριστιανική διδασκαλία (Ορθοδοξία)
1.  Τα θεολογικά προβλήματα συνδέονται με τις πολιτικές σκοπιμότητες.
2.  Αιρέσεις:
α. Κυριότερη αίρεση: Αρειανισμός: ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός και δεν είναι Θεός.
Καταδικάστηκε από τις οικουμενικές συνόδους της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης.

β. 2η αίρεση: Νεστοριανισμός: τονίζει την κυριαρχία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού.
Καταδικάστηκε από την Γ΄ οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου.

γ. 3η αίρεση: Μονοφυσιτισμός: η θεία φύση κυριαρχεί στο Χριστό.
Καταδικάστηκε από την Δ’ οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας.


·         Αρχαία θρησκεία
1.     Ο Ιουλιανός προσπάθησε:
α. να επαναφέρει στη ζωή τη λατρεία των δώδεκα θεών του Ολύμπου.
β. να περιορίσει το δικαίωμα των χριστιανών να διδάσκουν σε μη χριστιανικά σχολεία.
Απέτυχε, όμως.
2.    Ο Θεοδόσιος Α’ έπληξε την αρχαία θρησκεία:
α. έκλεισε τους ναούς και τα μαντεία.
β. απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Ελευσίνια μυστήρια.

Τέλη 4ου – αρχές 5ου αι: οι φανατικοί Χριστιανοί γκρεμίζουν αρχαίους ναούς και καταστρέφουν τα γυμνά αγάλματα.

·         Σύνθεση ελληνισμού – χριστιανισμού
1.     Μεγάλοι Πατέρες εκκλησίας:
-  Μέγας Βασίλειος
-  Γρηγόριος Νύσσης
-  Γρηγόριος Ναζιανζινός
-  Ιωάννης Χρυσόστομος

α. αξιοποίησαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία για να διαμορφώσουν το δόγμα της Αγίας Τριάδας
β.   αντιμετώπισαν τις αιρέσεις
γ.   αξιοποίησαν τα κλασικά κείμενα

δ.   διευκόλυναν τη σύνθεση ελληνισμού - χριστιανισμού

επιμέλεια: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...