Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

H μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα

Σχεδιαγράμματα ιστορίας Β' Γυμνασίου· Οικονομία Πρώιμου Βυζαντινού κράτους:

1. Πηγή πλούτου η γεωργία

2. Το κράτος προσπαθούσε να παρέμβει την οικονομία (παρεμβατική πολιτική)

3. Χρησιμοποιούσαν νόμισμα

4. Στην ύπαιθρο οι γαιοκτήμονες συγκέντρωναν τη γη 

5. Πολλοί φόροι στους αγρότες --> αφήνουν τη γη και πάνε ή στις μονές ή στις πόλεις

6. Αυξάνονται τα κέρδη του μακρινού εμπορίου

· Γερμανικό πρόβλημα

  Ο Θεοδόσιος όταν ζούσε διόρισε σε ανώτερες θέσεις του στρατού και της διοίκησης Γερμανούς. Όμως, έτσι, υπήρχε κίνδυνος να εκγερμανιστεί το κράτος. Έτσι, οι πολιτικοί οργάνωσαν ένα πατριωτικό, αντιγερμανικό κόμμα που απέκρουσε τους Γότθους.
  Όταν πεθαίνει ο Θεοδόσιος Α΄ το κράτος χωρίζεται σε ανατολικό και δυτικό τμήμα. Οι δυο πλευρές δέχονται επιθέσεις από γερμανικά και άλλα φύλα.

Τι κάνουν τα δυο τμήματα του κράτους;

Ανατολικό τμήμα:

1. Εξουδετερώνουν τους Γερμανούς 

και τους στρέφουν στη Δύση.

2. Επιτρέπουν σε όσους θέλουν να

εγκατασταθούν εκεί ειρηνικά.

(οικονομικά ισχυρό τμήμα όπου

σταθερά κυριαρχεί το ελληνικό

στοιχείο)

Δυτικό τμήμα:

1. Υποκύπτει στα γερμανικά φύλα γιατί είναι ανίσχυρη.

2. Παραιτείται ο τελευταίος αυτοκράτορας Ρώμης.

3. Ιδρύονται γερμανικά βασίλεια στη Δύση (Ραβέννα)

(ερημωμένο τμήμα χωρίς έντονο ελληνικό χαρακτήρα)

· Πολιτιστικά

1. Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με ελληνικό χαρακτήρα.

2. Εκδίδεται ο Θεοδοσιανός Κώδικας με όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα.

επιμέλεια: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...