Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους: Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

Σχεδιαγράμματα ιστορίας β΄γυμνασίου

Ο Ηράκλειος με τον γιο του, Κωνσταντίνο
·                Το  Βυζάντιο σε κρίση (6ος αι- αρχές 7ου)
-           Λοιμοί, κακές σοδειές, σεισμοί, εισβολές à εγκατάλειψη και παρακμή πόλεων, μείωση εμπορίου, νομισματικής κυκλοφορίας και πληθυσμού, παραμέληση στρατού.
-           Σλάβοι και Πέρσες επιτίθενται.
-           Ο Ηράκλειος αναλαμβάνει να μεταρρυθμίσει το κράτος

·                Αντεπίθεση Ηρακλείου
1.         Ηγείται προσωπικά του στρατού
2.         Αναδιοργανώνει το στράτευμα με την οικονιμική  βοήθεια της εκκλησίας
3.         Κάνει εκστρατείες εναντίον των Περσών με θρησκευτικό χαρακτήρα
4.         Μάχη Νινευί à νικά τους Πέρσες και ανακτά όλες τις βυζαντινές επαρχίες
5.         Νικά Αβάρους και Σλάβους όταν πολιόρκησαν την Πόλη
6.         Εκστρατείες με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα (είχε αρπαγεί ο Τίμιος Σταυρός)
7.         Έδωσε έμπνευση στους στρατιώτες με αποτέλεσμα πρόσκαιρες επιτυχίες

·                Θέματα και Εξελληνισμός του κράτους
1.         Νέο διοικητικό σύστημα που στηρίζονταν στα θέματα
         (διοικητικές περιφέρεις με δικό τους στρατό)

2.         Θεματικός στρατός:
ü   Υπηρετούσαν ελεύθεροι αγρότες στους οποίους το κράτος έδινε κτήματα,
         τα στρατιωτικά κτήματα ή στρατιωτόπια.
ü   Με τα χρήματα που κέρδιζαν από τα κτήματα συντηρούσαν την οικογένεια, αγόραζαν οπλισμό   
         και κάλυπταν τα έξοδα κάθε εκστρατείας.
ü   Αυτός ο στρατός αντικατέστησε τους μισθοφόρους.
ü   Ο στρατηγός έχει την ανώτατη εξουσία στο θέμα.


3.         Εξελληνισμός κρατικής διοίκησης:
ü   Επίσημη γλώσσα η ελληνική.
ü   Οι ρωμαϊκοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν από ελληνικούς.
(βασιλιάς πιστός εν Χριστώ)


Έτσι, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σταματά οριστικά και ξεκινά η αρχή της Μεσαιωνικής ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...