Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Σχεδιαγράμματα ιστορίας β΄γυμνασίου 

Αλέξιος Α' Κομνηνός
Κατάσταση αυτοκρατορίας
Άνοδος Αλέξιου Α’, ιδρυτή Κομνηνών) στον θρόνο --> η αυτοκρατορία δεχόταν επίθεση και κινδύνευε σε όλα τα μέτωπα
εχθροί
α. Νορμανδοί --> απειλούν τις ακτές Ηπείρου
β. Κουμάνοι – Πατζινάκες --> λεηλατούν τα Βαλκάνια
γ. Σελτζούκοι Τούρκοι --> κατακτούν μέρος Μ. Ασίας

Εσωτερική Πολιτική
Στηρίχθηκαν στους ευγενείς --> εφαρμογή θεσμού πρόνοιας --> παραχώρηση ισόβια αγροκτημάτων και φορολογικών εσόδων στους ευγενείς με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών
Αποτέλεσμα: οι ευγενείς ή προνοιάριοι ή στρατιώτες --> άρχουσα τάξη
                    αγρότες --> βυθίστηκαν στην αθλιότητα


Εξωτερικές επιτυχίες
Αλέξιος Α’ Κομνηνός
1.             Ανέκτησε τη δυτική Μ. Ασία (Νίκαια, Σμύρνη, Έφεσος, Σάρδεις) εκμεταλλευόμενος επιδέξια τις επιχειρήσεις των σταυροφόρων στην περιοχή και βασιζόμενος στις συμφωνίες που υπέγραψε με τους αρχηγούς στους στην Κωνσταντινούπολη
2.            Βαλκάνια: απαλλάχθηκε από τις επιδρομές Πατζινακών και Κουμανών χρησιμοποιοώντας διπλωματία και πόλεμο

Ιωάννης Κομνηνός
1.             Κατέκτησε κρατίδια Μ. Ασίας φτάνοντας ως υην Αντιόχεια της Συρίας
2.            Βαλκάνια: κυριάρχησε των Σέρβων
                Προσπάθησε να θέσει υπό την κηδεμονία του το Ουγγρικό Βασίλειο

Μανουήλ Κομνηνός
Εσωτερική πολιτική
1.             Ακολούθησε φιλοδυτική εσωτερική πολιτική (καινοτομία)
2.            Στηρίχθηκε στις υπηρεσίες των Λατίνων

Εξωτερική πολιτική
1.             Σύναψη ειρήνης με Ούγγρους στα βόρεια
2.            Κυριαρχία στα βορειοδυτικά Βαλκάνια à ταπείνωσε Σέρβους
3.            Συνέχισε εκστρατείες κατά των κτήσεων των Σελτζούκων στη Μ. Ασία

Στρατιωτική κατάρρευση
Πού: στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176)
Εχθρός: σουλτάνος Σελτζούκων
Αίτια μάχης: η εμπλοκή του Βυζαντίου στο ιταλικό μέτωπο ενθάρρυνε τους Σελτζούκους να ανανεώσουν τις επιθέσεις τους κατά του Βυζαντίου
Αίτια ήττας: ο βυζαντινός στρατός δεν μπόρεσε να ανακόψει την πρόοδο των Τούρκων
Ο Μανουήλ Κομνηνός συνέκρινε την ήτταν με την καταστροφή του Βυζαντίου στο Ματζικέρτ 105 χρόνια πριν.
Αποτελέσματα ήττας:
1.             Παγιώθηκε η θέση των Τούρκων στη Μ. Ασία
2.            Επηρεάστηκε καθοριστικά η φυσιογνωμία της περιοχής
3.            Καταλήψεις πόλεων, σφαγές, φυγή χριστιανών σε γειτονικές χώρες, πείνα, πανούκλα --> επέφεραν τον εξισλαμισμό* των μικρασιατικών επαρχιών


* Μεταστροφή στο Ισλάμ

επιμέλεια: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...