Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς

Σχεδιαγράμματα ιστορίας Β' γυμνασίου 

Οι αυτοκράτορες:
-        Αναθεώρησαν τη νομοθεσία των Ισαύρων
-        Εξέδωσαν νόμους προσαρμοσμένους στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής τους
με στόχο: 1. Να κάνουν πιο εύρυθμη τη λειτουργία της διοίκησης
                2. Να λύσουν τα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα

Δυο πρώτοι Μακεδόνες
-        Πολύ έντονη νομοθετικλη δραστηριότητα στα χρόνια τους
-        Έκδοση συλλογών ή μεμονομένων νόμων
1.      Πρόχειρος νόμος: εύχρηστο απάνθισμα, αντικαθιστά την Εκλογή, συλλογή νόμων των Ισαύρων
2.      Επαναγωγή: εισαγωγή στον Πρόχειρο Νόμο
                   Καθορίζει: α. τις αρμοδιότητες αυτοκράτορα
                                   Β. τις αρμοδιότητες Πατριάρχη
3.  Βασιλικά: συλλογή νόμων από τις νομικές συλλογές Ιουστινιανού (60 βιβλία)
4. Επαρχικόν Βιβλίον: διατάξεις που ρύθμιζααν λειτουργία συντεχνιών Κωνσταντινούπολης
5. Νεαρές: νόμοι που στόχευαν στον περιορισμό της μεγάλης ιδιοκτησίας


Νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών
- Δυνατοί = οι μεγάλοι γαιοκτήμονες à επιδίωκαν 1. να ιδιοποιηθούν τη γη των φτωχών
                                                                       2.να αποσπάσουν προνόμια
                                                                       3. να κατακτήσουν την πολιτική εξουσία
- Στα χρόνια των Μακεδόνων γίνεται μεγάλος αγώνας εναντίον τους.
Γιατί; α. οι ελεύθεροι αγρότες υπηρετούσαν στους στρατούς των θεμάτων
       β. οι φόροι που πλήρωναν οι ελεύθεροι αγρότες à κύρια πηγή κρατικών εσόδων
άρα η άμυνα και η οικονομία του Βυζαντίου ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τη μικρή και μεσαία   
     ιδιοκτησία
γι’ αυτό οι αυτοκράτορες προσπάθησαν με τις Νεαρές να προστατεύσουν την αγροτική κοινότητα  
     και τους ελεύθερους καλλιεργητές από τις κατακτήσεις των δυνατών

επέβαλαν, λοιπόν, ή πέτυχαν με τους νόμους:
1.    Όταν πουλιέται ένα κομμάτι γη, να προτιμώνται ως αγοραστές οι γείτονες και οι συγγενείς
2.    Να επιστρέφονται τα χωράφια που είχαν σφετεριστεί οι δυνατοί στους προηγούμενους φτωχούς ιδιοκτήτες τους χωρίς αποζημίωση στους δυνατούς
3.    Να απαγορεύεται η αγοραπωλησία στρατιωτικών κτημάτων. Όποιος είχε τέτοια κτήματα ήταν υποχρεωμένος να μπει στον στρατό
4.    Να περιοριστεί η αύξηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

5.    Να πληρώνουν οι δυνατοί τους φόρους των φτωχών του χωριού, μια υποχρέωση που πριν βάραινε την κοινότητα στο σύνολό της (αλληλέγγυον)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...