Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Αστεροσκοπείο


Διαρρῆχτες τοῦ ἥλιου 
δὲν εἶδαν ποτέ τους πράσινο κλωνάρι
δὲν ἄγγιξαν φλογισμένο στόμα 
δὲν ξέρουν τί χρῶμα ἔχει ὁ οὐρανὸς

Σὲ σκοτεινὰ δωμάτια κλεισμένοι 
δὲν ξέρουν ἂν θὰ πεθάνουν, παραμονεύουν
μὲ μαῦρες μάσκες καὶ βαριὰ τηλεσκόπια 
μὲ τ᾿ ἄστρα στὴν τσέπη τους βρωμισμένα μὲ ψίχουλα 
μὲ τὶς πέτρες τῶν δειλῶν στὰ χέρια
παραμονεύουν σ᾿ ἄλλους πλανῆτες τὸ φῶς. 

Νὰ πεθάνουν 

Νὰ κριθεῖ κάθε Ἄνοιξη ἀπὸ τὴ χαρά της
ἀπὸ τὸ χρῶμα του τὸ κάθε λουλούδι
ἀπὸ τὸ χάδι του τὸ κάθε χέρι 
ἀπ᾿ τ᾿ ἀνατρίχιασμά του τὸ κάθε φιλὶ

Σαχτούρης Μ., (1948), Παραλογαίς
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...