Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Διαρθρωτικές λέξεις και φράσειςΣυμβάλλουν στη συνοχή ενός κειμένου καθώς ενώνουν μικρότερα ή μεγαλύτερα τμήματα λόγου (προτάσεις, περιόδους, παραγράφους) και μπορούν να:

εισάγουν επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, ουσιαστικά, συγκεκριμένα, ειδικότερα, ιδιαίτερα, ακριβέστερα, σαφέστερα

δηλώνουν αντίθεση ή εναλλαγή: αλλά, όμως, μα, παρόλο που, ωστόσο, εντούτοις, αντίθετα, αντιθετικά με, σε αντίθεση με, μολονότι, από την άλλη πλευρά, εάν και, ενώ, όχι μόνο . . . αλλά και, όχι μόνο δεν . . . μα ούτε, αφενός, αφετέρου, τόσο . . . όσο και, είτε ... είτε, διαφορετικά, στον αντίποδα, ακόμη κι αν

προσθέτουν μια ιδέα ή μια αναλογία: επίσης, ακόμη, επιπλέον, παράλληλα, ταυτόχρονα, εξάλλου, άλλωστε, επιπρόσθετα, συμπλρωματικά, τέλος, ομοίως, όπως ... έτσι και

δηλώνουν συμπέρασμα: άρα, επομένως, ώστε, συνεπώς, συμπερασματικά, άρα, επιλογικά, κατά συνέπεια, όπως προκύπτει, ανακεφαλαιώνοντας, γι΄αυτό, αποτέλεσμα/ απόρροια/ συνακόλουθο όλων αυτών, ως επακόλουθο

δηλώνουν αιτία: γι’ αυτό το λόγο, επειδή, διότι, εξαιτίας, γιατί, αφού, ένας ακόμη λόγος, καθώς, αυτό οφείλεται/ εξηγείται/ ερμηνεύεται/ αιτιολογείται, εφόσον, η αιτία/ ο λόγος/ η εξήγηση είναι, έτσι, χάρη σε

έμφαση: ειδικά, πράγματι, προπάντων, είναι αξιοσημείωτο, αξίζει να τονιστεί/ να σημειωθεί, το σημαντικότερο/ το κυριότερο είναι, είναι αξιπρόσεκτο ότι, αναμφισβήτητα

χρονική σχέση: αρχικά, έπειτα, ύστερα, κατόπιν, πρώτα πρώτα, καταρχάς, εν τω μεταξύ, έπειτα, στη συνέχεια, αργότερα, τελικά, πριν, όταν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, ταυτόχρονα, συγχρόνως

όρο ή προϋπόθεση: εκτός εάν, εφόσον, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση ότι, δεδομένου ότι

γενίκευση: γενικά, ευρύτερα, γενικότερα, τις περισσότερες φορές

επιμέλεια: Χρύσα Πιπιλή 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...