Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ο Φιλελληνισμός μέσα από τα μάτια των παιδιών

Ιστορία Στ' τάξης

δράση 


    διάρκεια: μια διδακτική ώρα
    στόχος διδακτικός: να αντιληφθούν τα παιδιά τον ρόλο των Φιλελλήνων 

    διαδικασία
   Αφού εξηγήσουμε στα παιδιά ποιοι ήταν οι Φιλέλληνες και ποιο ρόλο διαδραμάτισαν, τα χωρίζουμε σε τέσσερις ομάδες: οι δυο ομάδες γίνονται Φιλέλληνες, οι άλλες δυο πολεμιστές. Οι ομάδες των Φιλελλήνων καλούνται να καταγράψουν σε φύλλο όσα μπορούν να προσφέρουν ενώ οι ομάδες των πολεμιστών χρειάζεται να σημειώσουν όσα πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη για την ενίσχυση του αγώνα τους.    Στη συνέχεια, έπειτα από κλήρωση, οι ομάδες συνδυάζονται ανά δυο. Συγκεκριμένα, προκύπτουν δυο ζευγάρια ομάδων αποτελούμενα από Φιλέλληνες και πολεμιστές. Στο σημείο αυτό, ξεκινά ένας αγώνας λόγου πρόσωπο με πρόσωπο. Ένας πολεμιστής και ένας Φιλέλληνας επιλέγουν ένα στοιχείο από όσα έχουν καταγράψει στα φύλλα τους. Ο καθένας πρέπει να υποστηρίξει με επιχειρήματα την ανάγκη του να πάρει ή να δώσει τη συγκεκριμένη παροχή. 

π.χ. Ο πολεμιστής έχει επιλέξει να ζητήσει πυρομαχικά και ο Φιλέλληνας έχει επιλέξει να προσφέρει χρήματα. Ο καθένας πρέπει να στηρίξει με επιχειρήματα την επιλογή του. 

   Στόχος είναι να καταλήξουν σε μια συμφωνία και τελικά να βοηθηθεί αποτελεσματικά η ομάδα των πολεμιστών και να αξιοποιηθεί η προσφορά των Φιλελλήνων. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να υποχωρήσει και να δεχτεί την προσφορά του άλλου ή ακόμη να σκεφτεί έναν τρόπο να τροποποιήσει το αίτημα ή την προσφορά του ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα, θα μπορούσε ο πολεμιστής να δεχτεί τα χρήματα με το επιχείρημα ότι με αυτά θα προμηθευτεί ο ίδιος πυρομαχικά. Τι θα γινόταν, ωστόσο, εάν ένας Φιλέλληνας διέθετε έργα τέχνης τη στιγμή που ένας πολεμιστής ζητούσε τρόφιμα;
   Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα μέλη της ομάδας με διαφορετικό αίτημα κάθε φορά. Ο αγώνας λόγου διαρκεί 3 λεπτά. Τέλος, αξιολογούνται τα αποτελέσματα και συμπεραίνουμε κατά πόσο αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες ώστε να βοηθηθούν οι πολεμιστές και να υποστηρίξουν οι Φιλέλληνες, όπως θα ήθελαν τον αγώνα. 

υλοποίηση: μαθητές/ τριες Στ' τάξης
ιδέα: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...