Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Πιάσε τον σωστό τόνο...

Αρσενικά ουσιαστικά προπαροξύτονα σε -ος
γλώσσα Δ' Δημοτικού

 
ας παίξουμε!


Στόχος παιχνιδιού: να μαζέψει η κάθε ομάδα όσες περισσότερες κάρτες μπορεί
Στόχος μαθησιακός: να εξοικειωθούν με τον τονισμό των αρσενικών προπαροξύτονων ουσιαστικών σε -ος


Προετοιμασία:γράφουμε διάφορα αρσενικά προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ος σε χρωματιστά χαρτιά. Από τη μια πλευρά σημειώνουμε το ουσιαστικό στην ονομαστική ενικού ή πληθυντικού και στην πίσω πλευρά γράφουμε τη γενική και την αιτιατική του ίδιου αριθμού.  
Πώς παίζεται: Τα παιδιά χωρίζονται και παίζουν με τη σειρά που θα ορίσουμε. Ανάλογα με τον αριθμό των καρτών υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για την κάθε ομάδα ή μόνο μια προσπάθεια.Τα παιδιά αφού δουν το ουσιαστικό που βρίσκεται στην ονομαστική καλούνται να βρουν πώς θα σχηματιστεί στη γενική και αιτιατική ενικού ή πληθυντικού αντίστοιχα. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες, άρα και τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν τελειώσουν όλες οι κάρτες. ιδέα, υλοποίηση: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...