Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

"Άνθρωπος αγράμματος, τούβλο απελέκητο"

από πού προήλθε η φράση;


 Στα παλαιότερα χρόνια, όταν ο δάσκαλος καλούνταν ακόμη γραμματοδιδάσκαλος, η φράση αυτή χρησιμοποιούνταν ευρύτατα. Τη μεταχειρίζονταν ιδιαίτερα για τους αγράμματους και σήμαινε ότι όπως το τούβλο το απελέκητο είναι "άνευ αξίας", έτσι και ο άνθρωπος ο αγράμματος δεν έχει καμία αξία.

   Η φράση αυτή υπήρχε και μέσα στην τάξη, πάνω από τις έδρες των γραμματοδιδασκάλων.  Έλεγαν, μάλιστα, κι ένα ποιηματάκι σαν παροιμία:

"όποιος το μάθημα αγαπά
και την σπουδήν γυρεύει,
θέλει πολλάς υπομονάς
θέλει πολλάς ημέρας,
τιμήν εις τον διδάσκαλον
δουκάτα εις τας χείρας
τότε να μάθη ο μαθητής
και τέλειος να γίνει"

Πηγή : Νατσούλης Τ. , (1995), Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...