Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Δέκα τρόποι για να ενισχυθεί η ικανότητα γραφής κι ανάγνωσης των παιδιών

Τις προτάσεις έκαναν εκπαιδευτικοί στην ανοιχτή συζήτηση της εφημερίδας guardian.Jennifer Ludgate, βοηθός διευθυντή
1. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά φρόντισαν τα λάθη τους σε όλα τα αντικείμενα
Μια στρατηγική είναι όλες οι ειδικότητες να εξασκήσουν τα παιδιά στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γράφουν με ακρίβεια. Παρουσιάσεις , επίσης, διάρκειας πέντε λεπτών αναφορικά με το πώς διορθώνουμε διάφορα λάθη είναι μια άλλη ιδέα. Για παράδειγμα, για μισό τρίμηνο η δασκάλα Jennifer Ludgate, ασχολήθηκε με τις αποστρόφους στον γραπτό λόγο των μαθητών και των μαθητριών. Οι εκπαιδευτικοί θύμιζαν στα παιδιά τους κανόνες της αποστρόφου και τους ζητούσαν να εντοπίσουν τα λάθη τους, ανεξαρτήτως μαθήματος. Η ιδέα πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τη μεγάλη σημασία της ακρίβειας και να αντιληφθούν ότι η σαφήνεια θα τους βελτιώσει ως μαθητές και μαθήτριες σε όλα τα μαθήματα. 

2. Θέστε στα παιδιά μια αναγνωστική πρόκληση: 
«16 κλασικούς πριν κλείσεις τα 16». Αυτή η καμπάνια είναι μια προσπάθεια να διαβάσουν τα παιδιά 16 κλασικά έργα πριν ολοκληρώσουν το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους και αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής. Μια ακόμη ιδέα, η οποία εφαρμόζεται στο σχολείο της Jennifer Ludgate, είναι η αναγνωστική πρόκληση, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά έχουν στόχο να διαβάσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων προερχόμενο από διαφορετικές πηγές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας εκπαιδευτικός έθετε ερωτήσεις στα παιδιά ώστε να διαπιστώσει, εάν όντως διαβάστηκαν τα βιβλία ενώ παράλληλα δόθηκαν χάλκινο, ασημένιο και χρυσό μετάλλιο. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές καθώς δεν μετράει το μέγεθος του βιβλίου. 

3. Δημιουργία τοίχου ανάγνωσης:
Ένας τοίχος με μικρά πολύχρωμα χαρτάκια στα οποία αναγράφεται το όνομα του δασκάλου ή του μαθητής/ τριας που διάβασε κάτι πρόσφατα, τον τίτλο του βιβλίου καθώς και μια πρόταση σχετική με αυτό. Επιπλέον, εάν το βιβλίο ήταν διαθέσιμο στη σχολική ή την τοπική βιβλιοθήκη σημειωνόταν κι αυτό στο χαρτάκι. Τέλος, γη περίμετρος του τοίχου είναι όμορφο να διακοσμηθεί με εκτυπώσεις εξωφύλλων βιβλίων.

4. Εκμεταλλευτείτε τις μικρές ιστορίες: 
Η ανάγνωση μικρών ιστοριών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, Μια μικρή ιστορία είναι ιδανική καθώς απαλλάσσει τα παιδιά από τον όγκο και την ενέργεια που απαιτείται και τα βοηθά να ανακαλύψουν σε βάθος την ίδια την ιστορία. 

Janette Catton, Frederick Bird Primary Schoolin Coventry
5. Δημιουργήστε ένα χαλί λέξεων: 
 Μια δραστηριότητα προφορική αλλά και γραπτή, η οποία ταιριάζει σε κάθε ηλικία, επίσης, σε κάθε είδους κείμενο. Χρησιμοποιούμε το κείμενο για να εκθέσουμε καλά παραδείγματα περιγραφής μιας σκηνής. Στη συνέχεια τα σημειώνουμε σε μεγάλα κομμάτια χαρτί. Ζητάμε από τα παιδιά να συνεισφέρουν με κάποιες περιγραφικές λέξεις ή φράσεις τις οποίες, επίσης, σημειώνουν σε κομμάτια χαρτί. Τέλος, προσθέτουμε τις λέξεις που θα θέλαμε να μάθουν τα παιδιά. Έπειτα, απλώνουμε τις κάρτες στο χαλί και χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια. Ο ένας γίνεται οδηγός και ο άλλος κλείνει τα μάτια του. Ο οδηγός κατευθύνει το ταίρι του πάνω στο χαλί εξιστορώντας τη σκηνή καθώς προχωράνε. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τους ζητάμε να καθίσουν σιωπηλοί και να γράψουν τη σκηνή, όπως τη θυμούνται. Τα ορθογραφικά λάθη δεν έχουν σημασία σε αυτό το σημείο, αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεκτική πλοκή, 

6. Εμπλέξτε τους διστακτικούς μαθητές
Η εμπειρία της ανάγνωσης του ίδιου βιβλίου από όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως του αναγνωστικού τους επιπέδου είναι βοηθητική, αρκεί να βρεθούν τρόποι να είναι το βιβλίο προσβάσιμο από όλους. Διαβάστε το βιβλίο στα παιδιά, χρησιμοποιήστε στοχευμένες ερωτήσεις για κάποιες ενότητες επικεντρώνοντας σε σκηνές – κλειδιά, οργανώστε θεατρικές δραστηριότητες και σχετικά μαθήματα γλώσσας σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας τη γλώσσα. Τέλος, σταματήστε την ανάγνωση σε ένα κρίσιμο σημείο ώστε να ενεργοποιήσετε το ενδιαφέρον των παιδιών για τη συνέχεια. 

Andrew Tharby, English teacher at Durrington High School in Worthing 
7. Κάντε το διάβασμα συνήθεια για τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
Επιλέξτε μια σταθερή μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας όλο το σχολείο για 20 λεπτά θα διαβάζει ένα βιβλίο.

8. Δώστε στα παιδιά χρόνο να γράψουν:
Συχνά κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρέχουμε από το ένα κείμενο στο άλλο, ωστόσο, όταν τα παιδιά αρχίζουν να είναι περήφανα για τα κείμενά τους, θέλουν να δουλέψουν πάνω στα λάθη τους.

John Murphy, an English and history teacher in Ireland
9. Χρησιμοποιήστε αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδι ρόλων:
Βάλτε τους μαθητές να διαβάσουν δυνατά ένα κείμενο με διαφορετικούς τρόπους ώστε να φανούν η έκφραση και η προφορά. Στη συνέχεια μπορείτε να τους δώσετε μια συνθήκη και να σκεφτούν πώς αισθάνεται ο ήρωας σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Το παιχνίδι ρόλων βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν πώς γίνεται ο διάλογος, όταν διαβάσουν σιωπηλά. 

Alan Gillepsie, an English teacher at a large secondary school in Glasgow and a widely-published short story writer 

10. Υιοθέτηστε ένα κοινό σύστημα επισήμανσης λαθών. 
Η ιδέα είναι ότι η/ο δασκάλα/ ος της τάξης σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα για τη διόρθωση λαθών. Για παράδειγμα Ο για λάθος ορθογραφίας, Τ για λάθη στον τονισμό και ούτω καθεξής. Έτσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η ακρίβεια είναι καθοριστική σε όλα τα αντικείμενα σπουδών.

Πηγή: Guardian
Μετάφραση: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...