Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

"Αν τον ξαναδείς, γράφτονε"

από πού προήλθε η φράση; 

  Στα μεσαιωνικά σχολεία,  ο δάσκαλος διάλεγε έναν μαθητή, τον πιο έξυπνο και τον πιο δυναμικό,  που τον έπαιρνε για βοηθό του. Ο μαθητής αυτός αναλάμβανε να διδάξει τους συμμαθητές του και τον έλεγαν πρωτόσχολο ή πρόσχολο.

    Συγχρόνως,  όμως,  πρόσεχε αν οι μαθητές ήταν φρόνιμοι. Όποιοι από αυτούς ήταν άτακτοι, τους σημείωνε και τους έδινε στον δάσκαλο λίγο πριν σχολάσουν. Ο δάσκαλος κοίταζε τα ονόματα κι εάν ένας μαθητής είχε τιμωρηθεί άλλοτε,  τον ξανατιμωρούσε. Αν όχι,  του το συγχωρούσε για πρώτη φορά.  Έλεγε,  όμως,  στον πρωτόσχολο στερεότυπα "Αν τον ξαναδείς,  γράφτονε". Δηλαδή,  εάν τον ξαναδείς να κάνει κάποιο καινούριο παράπτωμα,  να τον ξαναγράψεις κι εγώ θα τον τιμωρήσω.  Η φράση αυτή έμεινε ως τις μέρες μας. 

Πηγή : Νατσούλης Τ. , (1995), Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...