Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Το λάθος

Ταινία μικρού μήκους


Οι τάξεις Ε' και ΣΤ' του Δημοτικού Σχολείου Οίας παρουσιάζουν την Ταινία Μικρού Μήκους "Το λάθος".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...