Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Παίζοντας με τις συζυγίες


Στόχος παιχνιδιού: Τα παιδιά θα πρέπει να τοποθετούν το κάθε ρήμα κάτω από τον σωστό τίτλο. 
π.χ. το καρτελάκι με το ρήμα "παίζω" κάτω από το χαρτί - τίτλο "Α' συζυγία". Εναλλακτικά, μπορούν να σχηματίζουν μια πρόταση με το ρήμα που διάλεξαν κι έπειτα να το τοποθετούν στο σωστό τίτλο.
Στόχος μαθησιακός: η εξοικείωση των παιδιών με τις συζυγίες των ρημάτων.


Σχεδιασμός παιχνιδιού


1. Γράφουμε σε φύλλα ρήματα της α' και της β' συζυγίας. Καλό είναι η κατάληξη να είναι γραμμένη με το ίδιο χρώμα για την κάθε συζυγία. Στη συνέχεια, κόβουμε τις λέξεις ώστε να σχηματιστούν μικρά καρτελάκια με ρήματα. Έπειτα, φτιάχνουμε δυο χαρτάκια με τους τίτλους "Α' συζυγία" και "Β' συζυγία".


2. Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα παίρνει από ένα πακέτο με χαρτάκια ρημάτων και από ένα χαρτάκι - τίτλο και ξεκινάει το παιχνίδι μέχρι να τοποθετήσει όλες τις κάρτες ρημάτων στη σωστή συζυγία.
ιδέα, υλοποίηση: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...