Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Bingo με παράγωγα

ρημάτων σε - ίζω 

Σχεδιασμός παιχνιδιού

1. Φτιάχνουμε σε ένα φύλλο Α4 τόσα κουτάκια όσα και οι λέξεις που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο παιχνίδι μας. Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τα κουτάκια με παράγωγα ουσιαστικά από ρήματα σε -ίζω.
2. Το κάθε παιδί χρειάζεται να έχει μια καρτέλα μπροστά του. Σε κάθε καρτέλα οι λέξεις πρέπει να είναι με διαφορετική σειρά.

Στόχος: Τα παιδιά κάθε φορά που ακούν ένα ρήμα σε -ίζω θα πρέπει να εντοπίζουν στην καρτέλα τους το παραγόμενο ουσιαστικό. Το παιδί που θα βρει πρώτο τις λέξεις είναι ο νικητής του γύρου.
Πώς παίζεται

1. Ο/η δάσκαλος/α διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά πρέπει να σχηματίσουν bingo π.χ. πέντε λέξεις κάθετα ή τέσσερις οριζόντια ή τέσσερις διαγώνια.
2. Έπειτα, αρχίζει να λέει δυνατά ρήματα σε -ίζω, ουσιαστικά των οποίων βρίσκονται στην καρτέλα π.χ. μετακομίζω
3. Το κάθε παιδί πρέπει να βρει στην καρτέλα του το ουσιαστικό το οποίο παράγεται από το ρήμα που είπε ο/η δάσκαλος/α. π.χ. από το μετακομίζω --> μετακόμιση 
4. Όταν ένα παιδί βρει όλα τα παράγωγα στη σειρά που αποφασίστηκε στην αρχή πρέπει να φωνάξει bingo. Αυτός/ή είναι ο/η νικητής/τρια.

ιδέα, υλοποίηση: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...