Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η ηλικία του σύμπαντος

Πώς οπτικοποιούνται 13,75 δισεκατομμύρια χρόνια;


- 27.500 τελείες, καθεμία από τις οποίες αναπαριστά 500.000 χρόνια
- Μια μεγάλη γραμμή μήκους 106 μέτρων
- Μικροσκοπική τυπογραφία

Πηγή: Phillipp Dettmer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...