Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Η εμπειρία των μαθηματικών

Experiencing maths Το Experiencing maths είναι μια εικονική έκθεση που δημιουργήθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον Έλληνα Αλέξανδρο Κ. Μακαριγάκη (Unesco-Windhoeck) με τη συνεργασία της Unesco και άλλων φορέων.
  Ο στόχος της έκθεσης είναι η απομυθοποίηση των μαθηματικών, το να δείξει δηλαδή ότι δεν είναι μόνο μια αφηρημένη ύλη αλλά ένας τομέας που έχει ισχυρούς δεσμούς με την καθημερινή ζωή, οδηγεί σε πολλά επαγγέλματα και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Έτσι, στις 200 διαφορετικές προτάσεις που περιλαμβάνει, τονίζεται ο πειραματικός χαρακτήρας των θεμάτων, ενθαρρύνεται η δοκιμή, η επινόηση υποθέσεων που μπορούν να επιβεβαιωθούν, ή να αποδειχθούν, και πιο γενικά ενθαρρύνεται ο στοχασμός πάνω στις μαθηματικές ιδιότητες. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται για τα μαθηματικά και για τις επιστήμες γενικά.
  Τα θέματα περιλαμβάνουν ενότητες όπως: “διαβάζω τη φύση” (π.χ. εξερεύνηση των φράκταλς στη φύση), “συνδέομαι” (π.χ. ακολουθώ το περίγραμμα διαφόρων σχημάτων με μια γραμμή), “υπολογίζω” (π.χ. υπολογίζω την προπαίδεια του 9 με τα δάκτυλα) κτλ. Κάθε θέμα περιλαμβάνει μια διαδραστική εισαγωγή, πειράματα για τους μαθητές, επεξηγήσεις και ιστορικές νύξεις, αναφορά σε ορισμένα σχετικά επαγγέλματα, υπερ-συνδέσμους και έναν φάκελο σε pdf με βοηθήματα.
  Επειδή η έκθεση σχεδιάστηκε για τις χώρες του Νότου και με το σκεπτικό να μην διευρυνθεί το τεχνολογικό χάσμα Βορρά-Νότου, τα πειράματα που προτείνονται μπορούν να γίνουν ως επί το πλείστον χωρίς σύνδεση, με το κεφάλι, τα χέρια, χαρτί, μολύβι, χαρτόνια ή ξύλα ή πλεξιγκλάς, σύρμα και καρφιά και με βάση ένα αρχείο pdf. Το υλικό διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά.

Πηγή: People and ideas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...