Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Θαλασσοστιχίες

Η θάλασσα μέσα από την ποίηση

Τι σκέφτεσαι με αφορμή το ποίημα;
Η τέταρτη συνάντηση στο εργαστήρι ποίησης κινείται γύρω από την ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη.

Συνάντηση τέταρτη

ποίημα


Ἄλλοτε ἡ θάλασσά μας εἶχε σηκώσει στὰ φτερά της
Μαζί της κατεβαίναμε στὸν ὕπνο
Μαζί της ψαρεύαμε τὰ πουλιὰ στὸν ἀγέρα
Τὶς ἡμέρες κολυμπούσαμε μέσα στὶς φωνὲς καὶ τὰ χρώματα
Τὰ βράδια ξαπλώναμε κάτω ἀπ' τὰ δέντρα καὶ τὰ σύννεφα
Τὶς νύχτες ξυπνούσαμε γιὰ νὰ τραγουδήσουμε
Ἦταν τότε ὁ καιρὸς τρικυμία χαλασμὸς κόσμου
Καὶ μονάχα ὕστερα ἡσυχία
Ἀλλὰ ἐμεῖς πηγαίναμε χωρὶς νὰ μᾶς ἐμποδίζει κανεὶς
Νὰ σκορπᾶμε καὶ νὰ παίρνουμε χαρὰ
Ἀπὸ τοὺς βράχους ὡς τὰ βουνά μας ὁδηγοῦσε ὁ Γαλαξίας
Καὶ ὅταν ἔλειπε ἡ θάλασσα ἦταν κοντὰ ὁ Θεὸς.

Σαραντάρης Γιώργος (1908- 1941)
Σαραντάρης Γ.,  Σαν πνοή του αέρα, επιμ. Ιατρού Μ., Ερμής, Αθήνα, 1999 

δράσεις
1. διαλέγουμε τέσσερις φωτογραφίες με εικόνες που να θυμίζουν το ποίημα. Συγκεκριμένα,
τους στίχους 3 - 6. Χωρίς να δώσουμε στα παιδιά το ποίημα, παρουσιάζουμε τις φωτογραφίες και ζητάμε για την καθεμία να κάνουν κάτι διαφορετικό: να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ιστορίας για τη φωτογραφία που βλέπουν, να συνθέσουν όλοι μαζί την ιστορία μιας φωτογραφίας γραπτά χωρίς ο ένας να γνωρίζει τι έχει γράψει ο άλλος, να βρουν έναν τίτλο, να σκεφτούν ένα τραγούδι που θα ταίριαζε στη φωτογραφία. 

Τι ψάρια θα πιάσουμε, απόψε;


Θα ' θελα πολύ να ήξερα τι έγραψες στην αρχή της ιστορίας!
2. τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και βρίσκουν ένα όνομα για την ομάδα τους με αφορμή τη θάλασσα.

Οι γλάροι
Τα δελφίνια
3. σε ομάδες επιλέγουν μια φωτογραφία και αναπαριστούν μια σκηνή τοποθετώντας στην πλοκή και τη φωτογραφία. Οι υπόλοιποι χρειάζεται να μαντέψουν ποια φωτογραφία επέλεξε η κάθε ομάδα.
4. παίζουν για δεύτερη φορά τη σκηνή και μόλις ακούσουν "stop" πρέπει να μείνουν ακίνητοι. Τότε, ο εμψυχωτής ακουμπά ένα ένα τα παιδιά και τους κάνει ερωτήσεις που απαντώνται με βάση τον ρόλο που παίζουν. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν το ίδιο.
5. διαβάζουμε το ποίημα και το επεξεργαζόμαστε
6. ταιριάζουμε τις αρχικές φωτογραφίες στους στίχους του ποιήματος

σχεδιασμός, υλοποίηση: Ζωή Κατσαδήμα, Χρύσα Πιπιλή
κείμενο, φωτογραφίες: Χρύσα Πιπιλή 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...