Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Mind maps

Νοητικοί χάρτες: ένα εργαλείο διδασκαλίας  Ένας νοητικός χάρτης δημιουργεί το σωστό πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, διαδικασία ανεξάρτητης σκέψης και ικανότητας συνεργασίας σε μια ομάδα. 
 Υπάρχουν πολλά οφέλη για τον μαθητή από τη χρήση νοητικών χαρτών αφού αλληλεπιδρά με άλλους και ανακαλύπτει διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των νέων πληροφοριών και του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, προσφέρει: 

- Εύκολη διαχείριση περιεχομένου 

- Ευελιξία στην οργάνωση ιδεών 

- Συνεργατική μάθηση με κάποια απόσταση 

- Παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών 

- Αληθινός χρόνος ομαδικής συνεργασίας

 
  Η μάθηση σχετίζεται με τη διατήρηση ενός ενεργού μυαλού καθώς κάποιος εμπλέκεται στη διαδικασίας μιας καινούριας πληροφορίας. Η απόδοση ενός ομαδοσυνεργατικού εργαλείου μάθησης ενισχύεται ανάλογα με τη δυνατότητά του να κρατά τον μαθητή μέτοχο στην ανάπτυξη του κριτικού του πνεύματος καθώς και να τον κινητοποιεί ώστε να ερευνήσει τη νέα πληροφορία. Ένας νοητικός χάρτης προσφέρει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να δημιουργήσει οποιοδήποτε τύπο σχεδίου ή πλάνου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία από τους μαθητές. Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει την εξατομικευμένη μάθηση.

 
Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά θέτοντας ερωτήσεις, ζητώντας ανατροφοδότηση, προσθέτοντας σχόλια ενώ παράλληλα πειραματίζονται με τη δημιουργικότητά τους καθώς προσθέτουν στοιχεία σε ένα νέα αντικείμενο. Όσο περισσότερο εμπλέκονται οι μαθητές ενεργά στη διαδικασία της μάθησης τόσο πιο γρήγορα θα είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

πηγή: Edudemic
διασκευή, μετάφραση: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...