Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Δημιουργική ... γλώσσα

H χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της γλώσσας

Η χρήση της τεχνολογίας είναι δυνατό να συμβάλλει στη συνεργασία
ανάμεσα σε σχολεία από διάφορες περιοχές ή χώρες

   Πώς μπορούν οι δάσκαλοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές τους δημιουργικά στο μάθημα της γλώσσας;

Δημιουργία ιστολογίου 
   Αυτός είναι ένας φανταστικός τρόπος για να μοιραστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις γνώσεις τους, ωστόσο, για να διατηρηθεί ζωντανό ένα ιστολόγιο χρειάζεται κοινό. Ο δάσκαλος της τάξης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστολόγιο τάξης με ατομικές σελίδες για κάθε παιδί. Είναι εξαιρετικά εύκολο και διαχειρίσιμο ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γράφουν στη γλώσσα που μαθαίνουν, σε περίπτωση ξενόγλωσσων μαθημάτων. Ο δάσκαλος, πιθανώς θα χρειαστεί να εμπλουτίσει τις σελίδες με άρθρα προκειμένου να γίνει μια αρχή. Οι μαθητές θα εμπλακούν άμεσα όχι μόνο σχολιάζοντας όσα αναρτώνται αλλά δημιουργώντας και τις δικές τους αναρτήσεις. Τέλος, θα μπορούσε να επιδιωχθεί επαφή και συνεργασία με άλλα σχολεία
Ενδεικτικά:
Quadblogging: συμμετοχή στην ομαδοσυνεργατική αυτή σελίδα στην οποία τέσσερα σχολεία συνδέονται και κάνουν αναρτήσεις σχετικές με ένα προκαθορισμένο θέμα. 


Η φιλοσοφία του Quadblogging


Wiki 
  Μια ποικιλία πληροφοριών σε ένα θεματικό ιστολόγιο αποτελεί ένα wiki τάξης. Με λίγα λόγια είναι μια απλή ιστοσελίδα  η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται από πολλούς χρήστες. Τα αποκαλούμενα wikis είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για ανάλυση θεμάτων, κοινή χρήση βίντεο, παιχνιδιών κι εξάσκηση της γλώσσας. Θα μπορούσε  ακόμη, να χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή διαδικτυακών ιστοριών.

Podcasting
 Το Podcasting αποτελεί μία κίνηση τόσο ερασιτεχνών όσο και επαγγελματιών στο διαδίκτυο ήχου "κατ' αίτηση" δηλαδή ήχου που μπορεί κανείς να ακούσει όποτε το ζητήσει. Tα podcast μπορούν να δημιουργηθούν από καθένα που διαθέτει μικρόφωνο, λογισμικό ηχογράφησης, και σύνδεση στο διαδίκτυο. 
  Ένας ακόμη φανταστικός τρόπος για να παρακινηθούν οι μαθητές και να εμπλακούν στο μάθημα της γλώσσας, ο οποίος είναι πιο προσιτός από ένα ιστολόγιο καθώς οι μαθητές δε χρειάζεται να έχουν κλίση στον γραπτό λόγο ώστε να συμμετέχουν, εάν νιώθουν αυτοπεποίθηση σε αυτή τους την ικανότητα. Φυσικά, είναι δυνατό να συνδυαστεί με ένα ιστολόγιο και αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για επανάληψη και αναστοχασμό εργασιών αφού μπορούν να ακουστούν ξανά και ξανά. 

Δια – δημοσιεύσεις και αφήγηση ιστοριών 
 Σελίδες ηλεκτρονικής αφήγησης ιστοριών για τον εμπλουτισμό των οποίων ενεργοποιούνται η δημιουργική σκέψη και οι συγγραφικές ικανότητες των παιδιών. 

Video και συναντήσεις μέσω ηλεκτρονικής κάμερας 
  Η δημιουργία ενός βίντεο και η δημοσίευσή του στο διαδίκτυο αποτελεί, επίσης, έναν δυναμικό τρόπο εμπλοκής των μικρότερων παιδιών στο μάθημα της γλώσσας. Παράλληλα, θα μπορούσαν να οργανωθούν συναντήσεις με άλλα σχολεία από ολόκληρο τον κόσμο μέσω ηλεκτρονικής κάμερας. Αυτές οι συναντήσεις είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο αφού τα παιδιά εξασκούνται στον προφορικό λόγο και ταυτόχρονα μαθαίνουν για διαφορετικές κουλτούρες.

πηγή: The Guardian
Wikipedia
μετάφραση, διασκευή: Χρύσα Πιπιλή

Δείτε, επίσης: http://mfl-digitalstories.wikispaces.com/home
http://storybird.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...