Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΔιαφωτισμόςΔιαφωτισμός . . . ή αιώνας των Φώτων
17ος – 18ος αιώνας
     Πνευματικό κίνημα που πρωτοεμφανίζεται στη Γαλλία.  Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν τρόπο σκέψης και στρέφονται σε νέες αντιλήψεις με επίκεντρο τη δύναμη της ανθρώπινης  σκέψης  και την ικανότητά της να βελτιώσει τον κόσμο.

     Ιδέες Διαφωτισμού:
-      δύναμη ορθού λόγου, δηλαδή λογικής σκέψης
- ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να οικοδομήσει έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο αρκεί να  χρησιμοποιήσει τη σκέψη του
-   ανάγκη για ανεξιθρησκία, δηλαδή σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων κάθε ανθρώπου
-      σεβασμός πολιτικών δικαιωμάτων
-      σεβασμός ατομικών δικαιωμάτων, ισότητα λαών , κατάργηση δουλείας
-      βάση στην παιδεία και την ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών
   
  Επίδραση Διαφωτισμού:
-      έγινε αιτία να αφυπνιστούν οι λαοί της Ευρώπης και να ταχθούν ενάντια στις τυραννικές διακυβερνήσεις
-      οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση και τη Διακήρυξη των  Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου και του Πολίτη
-  βελτίωση ποιότητας ζωής (παρασκευή εμβόλίων, ανάπτυξη συγκοινωνιών και μέσων μεταφοράς,  ανακάλυψη ατμομηχανής, ανάπτυξη Βιομηχανίας, άνθιση ανθρωπιστικών επιστημών)
-       αστυφιλία  αφού οι πόλεις εξασφαλίζουν δουλειά 

κείμενο: Χρύσα Πιπιλή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...